FRISKVÅRD FÖR HÄST

HÄST

Historia om massage

Massage är ett beröringsspråk, förmodligen det äldsta språket i världen. Olika former av massage har användts sedan urminnes tider. Redan före Kristus tid finns det nertecknad i böcker om olika mediciners och behandlingsmetoders inverkan. Att massera hästar och hundar gjorde även de gamla grekerna. I det forntida Egypten hade veterinärerna assistenter som masserade djuren.

“Svensk klassisk massage” på människor är känt över hela värden som en kvalitetsstämpel på behandlingsformen och det finns flera skolor i bla USA som har det som grund i sina kurser. Om man söker på nätet om det, får man upp många träffar. Den som utarbetade detta sätt att massera var sjukgymnasten och gymnastikläraren Per Henrik Ling (1776-1839). I början av 1900 talet började man överföra Lings metoder på djur. Veterinärerna upptäckte att massage i förebyggande och rehabiliterande syfte var mycket framgångsrikt. Det påskyndade läkningen samt att det blev mindre ärr vävnader.

Hästmassagens fader i USA är Jack Meahger, han har utvecklat en speciell stresspunktbehandling som går ut på att stimulera påfrestningar i hästens olika senfästen. Enligt Jack kan massagen öka hästens prestationsförmåga med 20 %.

Effekter om hästmassage

Idag är massage en självklar del i modern hästhållning, både i förebyggande och i rehabiliterande syfte.

Regelbunden massage ger hästen smidiga muskler och senor, friare rörelser, bättre koordination och därmed minskad skaderisk och ökad prestationsförmåga.

Muskelutvecklingen förbättras, immunförsvaret stärks och hästen blir mer harmonisk.

När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

När hästmassören kommer

• När hästmassören kommer ska hästen vara inne, ren och torr, undvik gärna pälsglans och flugspray den dagen.

• Välj en lugn, halkfri plats med bra belysning och uppbindningsmöjlighet.

• Hästen ska inte vara nyligen motionerad.

• Om hästen är lättstörd kan det vara bra att välja en tidpunkt utan spring i stallet.

Jag har telefon 

070 20 62 035 för att boka tid för din häst, pris 625 kr / timme plus bilersättning

Ota yhteyttä